വിവരണം

ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കവും ഉരസൽ ശക്തിയും അടങ്ങിയ ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് സംയുക്തമാണ് പൊട്ടാസ്യം ടൈറ്റനേറ്റ്.

ഉപയോഗം

വെൽഡിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, സെറാമിക്സ്, ബ്രേക്ക്പാഡുകൾ, മറ്റ് ഘർഷണ വസ്തുക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് പരിഷ്ക്കരണം, റബ്ബർ പരിഷ്ക്കരണം, ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് പെയിന്റ്, ആന്റി-സ്റ്റാറ്റിക് സ്പെഷ്യൽ കോട്ടിംഗുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ടൈറ്റാനിയം ഒക്സൈഡ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണിത്. വെൽഡിംഗ്, ഘർഷണം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് വ്യവസായങ്ങൾ, സെറാമിക്സ്, ബ്രേക്ക്പാഡുകൾ മുതലായവയിൽ ഒറ്റക്കോ സംയുക്തമായോ ഉപയോഗിക്കുന്നു.. വാഹനങ്ങളിലെ ശബ്ദരഹിതവും സ്ഥിരതയുമുള്ള ബ്രേക്ക് പാഡുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

രാസനാമം

K2Ti2O5.
CAS No- 12030-97-6

 

സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Requirements Typical Results
TiO2% 70 (min) 72
K2O% 17-20 18
Na2O% 0.05(max) Traces
Sulphur% 0.03(max) 0.03
Moisture% 5.0(max) 4.5
Phosphorous Traces Traces
Residue on 45 microns (325 mesh IS sieve) 5.0(max) 4.28