വിവരണം

സൾഫേറ്റ് റൂട്ട് വഴി ടൈറ്റാനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വീര്യം കുറഞ്ഞ സൾഫ്യൂറിക് അമ്ലം.

ഉപയോഗം

ജലം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള ഡബിൾ സാൾട്ട് ആലം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഈ അമ്ലം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അയൺ ഓക്സൈഡ്, ജിപ്സം, ഫെറിക് സൾഫേറ്റ്, സിംഗിൾ സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് തുടങ്ങിയവയുടെ ഉത്പാദനത്തിനും അനുയോജ്യം..

രാസനാമം

H2SO4+ FeSO4മിശ്രിതം.

 

സ്വഭാവങ്ങളും രാസഘടകങ്ങളും

Characteristics Requirement Typical result
Appearance Light Green colour solution Light Green colour solution
Specific Gravity <1.4 1.36
H2SO4 % <25 18.8
FeSO4 % <20 17.8